Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Η Εταιρία

Η επιλογή που σας εξασφαλίζει πρόσβαση στην κορυφαία ευρωπαϊκή επενδυτική αγορά

Η Piraeus Asset Management Europe S.A. (PAME) είναι η θυγατρική του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με έδρα το Λουξεμβούργο. Έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων, η Piraeus Asset Management Europe S.A. (PAME) εγγυάται στον επενδυτή:

  • Εμπειρία και Τεχνογνωσία, καθώς δραστηριοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας του '90  στη χώρα  που αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην εξέλιξη του σχεδιασμού, της  λειτουργίας και της παροχής χρηματοπιστωτικών προϊόντων
  • Σύνδεση με Κορυφαίες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, με ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον και ασφάλεια συναλλαγών
  • Άμεση Πρόσβαση σε Διαχείριση Επενδύσεων στο Εξωτερικό, με όρους, συνθήκες και πρακτικές ανάλογες των προηγμένων χρηματοπιστωτικά ευρωπαϊκών χωρών