Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Δομή Λειτουργίας

Ισχυρή δομή λειτουργίας με συνεργάτες παγκόσμιας εμβέλειας 

Η Piraeus Asset Management Europe (PAME) έχει πρώτη προτεραιότητα την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών που την εμπιστεύονται. Στο πλαίσιο της παροχής άρτιων και αξιόπιστων υπηρεσιών έχει επιλέξει να συνεργαστεί για τις βασικές λειτουργίες της με τα πλέον έγκυρα και καταξιωμένα ονόματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο, τα οποία είναι: 

Διαχειριστής Επενδύσεων: Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Με έδρα στην Αθήνα, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων και διαθέτει μια από τις πλέον έμπειρες διαχειριστικές ομάδες. 100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται Αμοιβαία Κεφάλαια και ατομικά χαρτοφυλάκια θεσμικών και ιδιωτικών πελατών.  Στοιχεία που πιστοποιούν την κυρίαρχη θέση της και τη δυναμική της εταιρίας, είναι:

 • τα άνω του €1,1 δισ. κεφάλαια υπό διαχείριση
 • η μακρόχρονη εμπειρία της στη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών
 • οι ολοκληρωμένες και διαρκώς εξελισσόμενες υπηρεσίες της που απαντούν στις μοναδικές ανάγκες κάθε πελάτη της

Θεματοφύλακας: KBL European Private Bankers S.A.

Η τράπεζα που ιδρύθηκε το 1949 με έδρα το Λουξεμβούργο και εξελίχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την οικονομία, τη βιομηχανία, το εμπόριο και το δημόσιο τομέα του Μεγάλου Δουκάτου. Σήμερα, συνιστά ένα πανευρωπαϊκό Private Banking Group με:

 • παρουσία σε τουλάχιστον 8 χώρες
 • περισσότερα από €48 δισ. κεφάλαια υπό διαχείριση 
 • περισσότερα από €40 δισ. κεφάλαια υπό θεματοφυλακή

Διοικητικές Υπηρεσίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: European Fund Administration (EFA)

Ο εξειδικευμένος πάροχος διοικητικών υπηρεσιών back και middle-office ΟΣΕΚΑ, έχει αναλάβει τα καθήκοντα τήρησης του μητρώου μεριδιούχων, καθώς και της διοικητικής – λογιστικής διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της PAME. Σήμερα, το έργο της εταιρίας με έδρα το Λουξεμβούργο περιλαμβάνει:

 • παροχή διοικητικών  υπηρεσιών σε περισσότερα από 2.200 funds
 • ενεργητικό που ξεπερνάει τα €109 δισ.
 • τουλάχιστον 90 συνδεδεμένες τράπεζες θεματοφυλακής

Εξωτερικός Ελεγκτής: Deloitte Λουξεμβούργου

Ένα από τα κορυφαία ονόματα στον κόσμο έχει αναλάβει τον έλεγχο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της PAME. H Deloitte Λουξεμβούργου, συγκαταλέγεται, σήμερα, ανάμεσα στις πλέον αναγνωρισμένες και έγκυρες επιλογές στους παρακάτω τομείς:

 • Υπηρεσίες Ελέγχου
 • Φορολογικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων